Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin tərkibindəki Gəncəlilər

07.02.2012 03:39 ŞƏXSİYYƏTLƏR - İctimai-siyasi xadimlər
Çap

 

(1918-1920)

  1. Həsən bəy Ağayev (Müsavat fraksiyası)
  2. Nəsib bəy Yusifbəyli (Müsavat fraksiyası)
  3. Xəlil bəy Xasməmmədov (Müsavat fraksiyası)
  4. Musa bəy Rəfizadə (Müsavat fraksiyası)
  5. Abuzər bəy Rzayev (Müsavat fraksiyası)
  6. Məmməd-Bağır bəy Şeyxzamanov (Müsavat fraksiyası)
  7. Hacı Molla Əhməd Nuruzadə (Əhrar fraksiyası)
  8. Hacı Əli Kərbəlayi Qasım oğlu (Əhrar fraksiyası)
  9. Məşədi Səməd Kərbəlayi Məhəmmədhəsən oğlu (Əhrar fraksiyası)
  10. Aslan bəy  Səfikürdski (Sosialistlər fraksiyası)
 
ankara escort