Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğlu

11.03.2012 16:24 ŞƏHİDLƏR VƏ QAZİLƏR - Gəncə Şəhidləri
Çap

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı

Pərviz Əbdüləhəd oğlu Səmədov 5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini 1 saylı orta məktəbdə aldıqdan sonra, 15 saylı texniki-peşə məktəbində davam etdirmiş və avtomobil çilingəri ixtisasına yiyələnmişdir.

Hərbi xidməti iki il Çita şəhərində keçirir və 1990-cı ildə Gəncəyə qayıdır. 1991-ci ildə könüllü olaraq, Ağdam bölgəsinə gədir və kəşfiyyat bölüyünün komandiri kimi fəaliyyətə başlayır. Pərviz Səmədov Şelli, Naxçıvanik, Aranzəmin, Pircamal, Abdal-Gülablı, Novruzlu, Qaralar kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə misilsiz xidmət göstərib. Gülablı kəndi uğrunda gedən döyüşdə ermənilər səhiyyə helikopterimizi vuranda Pərviz irəli çıxaraq, aramsız atəşlə düşməni pərən-pərən salmışdır. Helikopter heyəti xilas edilmişdir.

1992-ci ldə may ayının 15-də yenə də Ağdamın Gülablı kəndində gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmanlıq nümayiş etdirmiş və həmin döyüşdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Pərviz ailəli idi. Öz adını daşıyan bir oğlu var. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı Fərmanı ilə 22 yaşında Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğluna ölümündən sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" fəxri adı verilmişdir.
Gəncə şəhərində dəfn edilmişdir.
Gəncə şəhərində adına küçə verilmişdir.

 
ankara escort