Ələddin Abbas oğlu Ənnağıyev

19.11.2012 17:12 ŞƏXSİYYƏTLƏR - Gəncə Ziyalıları
Çap

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun keçmiş laboratoriya müdiri, baytarlıq elmləri doktoru, professor Ələddin Abbas oğlu Ənnağıyev 1925-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. O, 1941-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki ADAU) baytarlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Ə.Ənnağıyev 1947-ci ildə institutu bitirdikdən sonra, təyinatla Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq İdarəsində baytar həkimi vəzifəsinə göndərilmiş və həmin İdarədə 1949-cu ilə kimi çalışmışdır.

Ələddin Ənnağıyev 1949-cu ildə Moskva şəhərindəki Ümumittifaq Eksperimental Baytarlıq İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş və orada 1952-ci ildə “Qarayara xəstəliyinin qeyri-sağlam məntəqələrdə ləğv edilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müvəfəqiyyətlə müdafiə edərək baytarlıq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adı almışdır.

Ə.Ənnağıyev aspiranturanı bitirdikdən sonra Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutuna göndərilmiş və ömrünün sonuna kimi burada laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Ələddin Ənnağıyev 29 dekabr 1964-cü ildə Qazaxıstan Respublikasının Alma-Ata şəhərinin Zoobaytarlıq İnstitutunun Elmi Şurasında “Qoyunların listerioz xəstəliyinə dair materiallar” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək baytarlıq elmləri doktoru alimlik dərəcəsi adı almışdır. Ə.Ənnağıyev 6 mart 1957-ci ildə SSRİ Ali Attestasiya komissiyası tərəfindən ona Epizootologiya ixtisası üzrə baş elmi işçi və 24 iyun 1967-ci ildə isə professor dərəcəsi attestatları verilmişdir.
Ələddin Ənnağıyev və akademik M.Qəniyev “Ev heyvanlarının listerioz xəstəliyinə qarşı vaksinin hazırlanması üsulu”na görə 15 iyun 1965-ci ildə 173891 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar. Listeriozun “A” ştammından hazırlanmış vaksin Azərbaycan və Qazaxıstan Respublikalarının qoyunçuluq təsərrüfatlarında geniş tətbiq edilmişdir.

Ə.Ənnağıyev, N.Şirinov, N.Rəhimova, A.Abbasov və başqaları “Bakterial vaksin hazırlanması üçün adyuvant”a görə 8 yanvar 1979-cu ildə 660319 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar.

Ə.Ənnağıyev, E.Əliyev, F.Qulubəyov “Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının listerioz xəstəliyinin diaqnostikası üçün rəngli antigen hazırlanması üsulu”na görə 1980-ci ildə 754859 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar.

Ə.Ənnağıyev, N.Şirinov, İ.Əzimov, A.Yusifov, C.Əsgərov və başqaları 9 avqust 1982-ci ildə “Dezinfeksiya maddəsi”nə görə 980305 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar.

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən 1984-cü ildə Ələddin Abbas oğlu Ənnağıyevin “Qarayara”, 1992-ci ildə isə Ə.A.Ənnağıyev və N.M.Şirinovun “Sanitariya Mikrobiologiyası” kitabları nəşr edilmişdir. Ələddin Ənnağıyev baytarlıq elminin aktual məsələlərinə dair monoqrafiya, kitab, kitabça və çoxlu sayda elmi məqalələrin müəllifi olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında bir çox elmlər namizədləri hazırlanmışdı.

 
ankara escort