Əsgər Ağa Gorani türbəsi.

18.09.2011 20:40 MEMARLIQ - Türbələr
Çap

  gorani adigozelov esger-aga

Əsgər ağa Haqvеrdi bəy oğlu Adıgözəlov

yazıçı, aktyor, tеatrşünas, tərcüməçi və jurnalist.

Doğum tarixi : 3 may 1857-ci il

          Vəfatı : 9 mart 1910-cu il

                                                                                                                                                                                            Səbiskar Qəbristanlığı.
 
ankara escort