• Şriftin razmerini yekəlt
  • Nomral şrift
  • Şriftin razmerini azalt

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov

E-mail Çap PDF

 

SSRİ xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, Sosialist əməyi qəhrəmanı, professor, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov 1922-ci ildə Gəncə şəhərində tanınmış bəstəkar, tarzən Məşədi Cəmilin ailəsində anadan olmuşdur.

Fikrət Əmirov Gəncə Musiqi Texnikumunu bitirdikdən sonra 1938-1939-cu illərdə Bakı Musiqi məktəbində oxumuş, 1948-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirmişdir.

Fikrət Əmirovun yaradıcılığı Azərbaycan musiqisində təkrarolunmaz rəngarəngliyi ilə seçilir. O, ilk lirik "Sevil" operasının, "Min bir gecə" baletinin, "Şur", "Kürd ovşarı", "Azərbaycan kapricciosu", "Gülüstan-Bayatı-Şiraz" simfonik muğamlarının, "Nizami" fəlsəfi simfoniyasının müəllifidir. Onlarla mahnıları, romansları, xalq mahnılarına işləmələri dillər əzbəridir. Eyni zamanda dram əsərlərinə və filmlərə musiqi bəstələmişdir.

Fikrət Əmirovun musiqisi İngiltərənin, Almaniyanın, Rusiyanın, Amerikanın, Fransanın, İtalyanın və bir sıra başqa ölkələrin səhnələrində radio və televiziyada səsləndirilmişdir. Onun əsərləri XX əsrin görkəmli dirijorları Maestro Niyazinin, L. Stakovskinin (ABŞ), Abandorqun (Almaniya), Munsun (Fransa), K. Rojdestvenskinin (Rusiya) və başqalarının rəhbərliyi ilə səslənmişdir.

Fikrət Əmirov 1941-1945-ci il Sovet-Alman müharibəsinin (Varşava) iştirakçısıdır. Dəfələrlə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat seçilmiş, orden və medallarla təltif olunmuşdur.

1959-1984-cü illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İ-ci katibi, eyni zamanda 1974-1984-cü illərdə SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi seçilmiş, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında uzun müddət dərs demişdir.

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov 1984-cü il fevral ayının 20-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

 

AXTARIŞ

GİRİŞ

Paylaş


© 2011 - 2021. Hər hansı bir məlumatı, materialı və fotoşəkili administrasiyanın icazəsi olmadan istifadə etmək qeyri-qanuni hesab ediləcək və Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına əsasən cəzalandırılacaqdır.
ankara escort