• Şriftin razmerini yekəlt
  • Nomral şrift
  • Şriftin razmerini azalt
Ana səhifə

İbrahim Abdulla oğlu Eminbəyli

E-mail Çap PDF

 

Eminbəyli İbrahim Abdulla oğlu 1894-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. "Hümmət" Təşkilatının Gəncə şöbəsində fəaliyyət göstərmişdir. İ.Eminbəyli 1920-ci ildə Gəncə şəhərində Quberniya Komissarı daha sonra Gəncə Qəza İcraiyyə Komitəsinin məsul katibi, sonra Bakıda nəşr olunan "Kommunist" qəzetinin redaktoru və bir müddət "Azərnəşr"in direktoru olmuşdur. İbrahim Eminbəyli həmçinin 1937-ci ildə Mətbuatda Dövlət Sirlərini Mühafizə edən Baş İdarənin rəisi çalışmışdır. İ.Eminbəyli Azərbaycan K(b)P MK-nın üzvü olub.

Eminbəyli İbrahim Abdulla oğlu 12 oktyabr 1937-ci ildə SSRİ Ali Məhkəmə Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi trotski-zinoyevçi fəaliyyətinə görə I kateqoriya ilə həbs edilmiş və 13 oktyabr 1937-ci ildə Nargin adasında güllələnmişdir.

1955-ci il dekabrın 10-da SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının qərarına görə 1937-ci il oktyabrın 12-də Hərbi Kollegiyanın çıxardığı hökm ləğv edilmişdir.

İbrahim Eminbəylinin həyat yoldaşı Firuzə Məmməd-Tağı qızı 1905-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri Zamkovaya küçəsi, ev 38 ünvanında yaşamışdır.

Eminbəyli Firuzə Məmməd-Tağı qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarı əsas tutularaq vətən xaininin həyat yoldaşı kimi SSRİ XDİK-nin 9 dekabr 1937-ci il qərarına əsasən 14 oktyabr 1937-ci il tarixdən hesablanmaqla cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Uşaqları qohumu Zəhra Hadi qızının himayəsinə verilmişdir.

Ailə tərkibi: oğlanları Nazim - 15 yaş, Yavuz - 9 yaş, qızı Nuriyyə - 13 yaş.

Firuzə Eminbəyli sürgündən 1946-cı ildə qayıtmışdır. Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Hərbi Tribunalının 19 oktyabr 1955-ci il qərarına əsasən Eminbəyli Firuzə Məmməd-Tağı qızına bəraət verilmişdir.

 

Nizami Gəncəvi dünyası

E-mail Çap PDF

1-ci hissə

2-ci hissə

3-cü hissə

4-cü hissə

5-ci hissə

 

Hacı Seyyid Ağa-Həsən Hacı Seyyid Əli oğlu Təbatəbai Gəncəvi

E-mail Çap PDF

 

Gəncədə dövrünün tanınmış din xadimi və böyük nüfuz sahibi olan Hacı Seyyid Ağa-Həsən Hacı Seyyid Əli oğlu Təbatəbai Gəncəvi.

Gəncənin Xəlfəli məhəlləsində anadan olmuşdur. Əslən Cənubi Azərbaycandan Gəncəyə pənah gətirmiş məhşur "Təbatəbai" seyyidlərinə mənsub olmuşdur. Hacı Seyyid Ağa-Həsən Təbatəbai Gəncəvi bir müddət Gəncədə fəaliyyət göstərən Məktəbül-Ruhaniyyədə çalışmışdır.

Hacı Seyyid Ağa-Həsən Təbatəbai Gəncəvi Gəncənin Xəlfəli məhəlləsində tikilən və məhəllənin adı ilə bağlı olan Məscidin tikintisində yaxından iştirak etmişdir.

1936-cı ildə ilk olaraq oğlu Seyyid Hüseyn Seyyid Ağa Həsən oğlu Təbatəbai Gəncəvi tutularaq repressiyaya məruz qalır.

Daha sonra 1937-ci ildə isə Hacı Seyyid Ağa-Həsən Təbatəbai Gəncəvi və yaxın qohumları repressiyaya məruz qalaraq Qazaxıstan çöllərində sürgünlük həyatı sürmüşdür.

 

Qədim Gəncə. 2003-cü il

E-mail Çap PDF

Film Gəncənin qədim tarixi və abidələri haqqındadır.

Filmin üzərində işləyənlər:
Ssenari müəllifi : Nazim Rza İsrafiloğlu
Rejissor : Nazim Rza İsrafiloğlu
Operator : Nəriman Şıxəliyev
Səs rejissoru : Rəşad Mustafayev
Musiqi Tərtibi : Rəşad Mustafayev
Montaj edən : Yafət Xeyirov
Operator assistenti : Elşən Bədəlov, Salamulla İsmayılov, Ziya Babayev
Redaktor : Aydın Qurbanoğlu
Mətni Oxuyan : Nazim Rza İsrafiloğlu
Filmin direktoru : Valeh Həsənov

 

Rəhim Məşədi Allahverdi oğlu Hüseynov

E-mail Çap PDF

 

Görkəmli ipəkçi alim və seleksiyaçı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, biologiya elmləri doktoru, professor Rəhim Məşədi Allahverdi oğlu Hüseynov 1914-cü ildə qədim Gəncənin Zərrabi məhəlləsində anadan olmuşdur. Atası Məşədi Allahverdi Kərbəlayi Hüseyn oğlunun (1855-1929) Gəncədə dabbaqxanası olmuş, İran, Gürcüstan və Türkiyədə dabbaqlıq ticarəti ilə məşğul olmuşdur.

Rəhim Hüseynov 1936-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun ipəkçilik şöbəsini bitirdikdən sonra Tbilisi şəhərində ipəkçilik üzrə dövrün ən sanballı elm ocağı olan Zaqafqaziya İpəkçilik İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1939-cu ildə “Tut ipəkqurdunda inbridinq çoxaldılması” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış və Azərbaycan ipəkçilik stansiyasında elmi fəaliyyətə başlamışdır. Lakin Böyük Vətən müharibəsinin odlu-alovlu illəri hamı kimi bu gənc alimə də elmi yaradıcılığını davam etdirməyə mane olmuşdur. Rəhim Hüseynov müharibənin ilk günlərindən Sovet ordusu sıralarında Vətənin müdafiəsinə getmiş, 2-ci Ukrayna cəbhəsində döyüşmüş, əks-kəşfiyyatçı olmuşdur. SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Rəhim Hüseynovu hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra doğma kollektivə, indiki İpəkçilik İnstitutuna göndərmişdir. R.Hüseynovun yaratdığı yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən “Azərbaycan” ipək qurdu cinsi 1950-ci ildə Stalin mükafatına layiq görülmüşdür.

Rəhim Hüseynov 1951-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik Stansiyasının direktoru, sonra isə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun İpəkçilik kafedrasının müdiri işləmişdir. 1969-cu ildə yenidən Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutuna direktor göndərilmiş, daha sonra bir müddət Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirinin birinci müavini işləmişdir.

Rəhim Hüseynov seleksiya elminin banilərindən biri, akademik H.İ.Vavilovun “Seleksiya insan iradəsilə nizamlanan təkamüldür” tezisini tut ipəkqurdu üzərində birinci olaraq sübuta yetirmişdir. Səmərəli elmi axtarışları və onlardan alınan nəticələr əsasında Rəhim Hüseynov 1962-ci ildən Azərbaycan ipəkçiliyində seleksiya və damazlıq işləri mövzusunda müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə edərək, respublikamızda ipəkçilik sahəsində ilk biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüş və Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.

Rəhim Hüseynov bütün elmi fəaliyyətini Azərbaycanda ipəkçiliyin seleksiyası və damazlıq işləri problemlərinin həllinə həsr etmiş və dünya miqyasında tanınmış alim olmuşdur. O, dəfələrlə Yaponiyaya, Çinə, Belçikaya, Fransaya, Hindistana və başqa ölkələrə dəvət olunmuş, bu ölkələrin seleksiyaçı alimləri ilə sıx əməkdaşlıq etmişdir.

Keçmiş Sovet respublikalarında əvvəllər damazlıq ipəkqurdlarının yetişdirilməsinə 4 il vaxt sərf edildiyi halda, professor Rəhim Hüseynovun işləyib hazırladığı təlimat bunu 2 ilədək qısaltmış və bu təlimat bütün SSRİ-də tətbiq edilmişdir. Bu isə ölkəyə milyon manatlarla qazanc əldə etməyə imkan yaratmışdır.

Respublikamızda ipəkçiliyin sürətli inkişafı Rəhim Hüseynovun apardığı böyük seleksiya işlərinin nəticələri ilə bağlıdır. Alim seleksiya və damazlıq işlərini daha da genişləndirərək yüksək ipəkliliyi ilə fərqlənən “Azərbaycan”, yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən “Azad”, qurd dövründə cinsiyyətinə görə nişanlanmış “Zərif”, istiliyə dözümlü “Aran” və “Şirvan”, yüksək ipək çıxımına görə fərqlənən “Gəncə-1”, “Gəncə-2”, “Gəncə-3” və s. cinsləri yaratmışdır.

Rəhim Hüseynov ipəkçiliyin seleksiya və damazlıq işlərinə dair 60-dan artıq elmi əsərin müəllifidir. Alimin bir sıra əsəri Çin, Yaponiya və Hindistanda nəşr olunmuşdur.

Professor Rəhim Hüseynov 2 dəfə respublika Ali Sovetinə deputat seçilmiş, Azərbaycan KP XX və XXII qurultaylarının nümayəndəsi olmuş, şəhər partiya komitəsinin üzvü, şəhər sovetinin deputatı, “Bilik” cəmiyyəti indiki Gəncə şəhər idarə heyətinin sədri, Futbol Federasiyasının sədri, Respublika Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü kimi ictimai işlərdə səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.

Görkəmli alimin rəhbərliyi altında 9 nəfər elmlər namizədi yetişmişdir.

Professor Rəhim Hüseynovun 1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsindəki şücaəti, əməyi və elmi fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir. O, Lenin ordeni, “Qızıl ulduz”, “Şərəf nişanı” ordenlərinə, bir sıra medallara və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fəxri fərmanlarına, SSRİ XTNS-nın qızıl medalına, Miçurin və Paster medallarına layiq görülmüşdür.

Hazırda Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu Rəhim Hüseynovun adını daşıyır. Gəncə şəhərində onun doğulub yaşadığı evin qarşısında barelyefi asılmış və şəhərin küçələrindən birinə onun adı verilmişdir.

Rəhim Məşədi Allahverdi oğlu Hüseynov 1971-ci ildə 57 yaşında vəfat etmişdir.

 

Ələddin Abbas oğlu Ənnağıyev

E-mail Çap PDF

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun keçmiş laboratoriya müdiri, baytarlıq elmləri doktoru, professor Ələddin Abbas oğlu Ənnağıyev 1925-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. O, 1941-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki ADAU) baytarlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Ə.Ənnağıyev 1947-ci ildə institutu bitirdikdən sonra, təyinatla Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq İdarəsində baytar həkimi vəzifəsinə göndərilmiş və həmin İdarədə 1949-cu ilə kimi çalışmışdır.

Ələddin Ənnağıyev 1949-cu ildə Moskva şəhərindəki Ümumittifaq Eksperimental Baytarlıq İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş və orada 1952-ci ildə “Qarayara xəstəliyinin qeyri-sağlam məntəqələrdə ləğv edilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müvəfəqiyyətlə müdafiə edərək baytarlıq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adı almışdır.

Ə.Ənnağıyev aspiranturanı bitirdikdən sonra Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutuna göndərilmiş və ömrünün sonuna kimi burada laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Ələddin Ənnağıyev 29 dekabr 1964-cü ildə Qazaxıstan Respublikasının Alma-Ata şəhərinin Zoobaytarlıq İnstitutunun Elmi Şurasında “Qoyunların listerioz xəstəliyinə dair materiallar” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək baytarlıq elmləri doktoru alimlik dərəcəsi adı almışdır. Ə.Ənnağıyev 6 mart 1957-ci ildə SSRİ Ali Attestasiya komissiyası tərəfindən ona Epizootologiya ixtisası üzrə baş elmi işçi və 24 iyun 1967-ci ildə isə professor dərəcəsi attestatları verilmişdir.
Ələddin Ənnağıyev və akademik M.Qəniyev “Ev heyvanlarının listerioz xəstəliyinə qarşı vaksinin hazırlanması üsulu”na görə 15 iyun 1965-ci ildə 173891 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar. Listeriozun “A” ştammından hazırlanmış vaksin Azərbaycan və Qazaxıstan Respublikalarının qoyunçuluq təsərrüfatlarında geniş tətbiq edilmişdir.

Ə.Ənnağıyev, N.Şirinov, N.Rəhimova, A.Abbasov və başqaları “Bakterial vaksin hazırlanması üçün adyuvant”a görə 8 yanvar 1979-cu ildə 660319 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar.

Ə.Ənnağıyev, E.Əliyev, F.Qulubəyov “Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının listerioz xəstəliyinin diaqnostikası üçün rəngli antigen hazırlanması üsulu”na görə 1980-ci ildə 754859 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar.

Ə.Ənnağıyev, N.Şirinov, İ.Əzimov, A.Yusifov, C.Əsgərov və başqaları 9 avqust 1982-ci ildə “Dezinfeksiya maddəsi”nə görə 980305 nömrəli müəlliflik şəhadətnaməsi almışlar.

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən 1984-cü ildə Ələddin Abbas oğlu Ənnağıyevin “Qarayara”, 1992-ci ildə isə Ə.A.Ənnağıyev və N.M.Şirinovun “Sanitariya Mikrobiologiyası” kitabları nəşr edilmişdir. Ələddin Ənnağıyev baytarlıq elminin aktual məsələlərinə dair monoqrafiya, kitab, kitabça və çoxlu sayda elmi məqalələrin müəllifi olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında bir çox elmlər namizədləri hazırlanmışdı.

 

Gəncə 1977-ci il

E-mail Çap PDF

Filmdə qədim Gəncənin tarixindən, bu günündən, onun müxtəlif istehsal sahələrindən və mədəniyyət ocaqlarından söhbət açılır.

Film üzərində işləyənlər:
Rejissor : Nazim Abbasov
Ssenari müəllifi : Dilarə İsgəndərova
Operator : Gennadi Pastuşkov
Səs rejissoru : Ruhəngiz Qasımova

 

Qambay Yusif oğlu Verdiyev

E-mail Çap PDF

 

Verdiyev Qambay Yusif oğlu 1912-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Qambay Verdiyev 1933-cü ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutuna daxil olmuş, 1939-cu ildə həmin İnstitutu bitirərək memarlıq ixtisası üzrə diploma layiq görülmüşdür.
Həmin ili Qambay Verdiyev SSRİ Ağır Sənaye Nazirliyinin təyinatı ilə Gəncə şəhərində yerləşən Təmir-Tikinti-Quraşdırma İdarəsinə göndərilir. Q.Verdiyev qısa müddət ərzində həmin İdarənin baş mühəndis və rəis vəzifələrində işləyərkən şəhər təsərrüfatının yenidənqurması zamanı müxtəlif təyinatlı və həcmli binaların inşası şəhərin görünüşünə yenilik gətirdi. Onun təşəbbüsü ilə ağır şəraitdə odunla qızdırılan qır qazanlarında asfalt hazırlanaraq ilk dəfə Gəncənin Cavad xan küçəsinə döşənmişdir. Həmçinin onun rəhbərliyi ilə o dövrdə Gəncədə təhsil və səhiyyə binaları tikilirdi. Bu sırada 1 və 9 saylı orta məktəblər, Gəncə Dövlət Universitetinin binasını və s. göstərmək olar.

Gəncədə aparılan tikinti və quruculuq işləri Böyük Vətən Müharibəsi illərində kəskin surətdə azalır və əsas diqqət hərbi qospitalların tikilişinə, arxa cəbhənin təşkilinə və gücləndirilməsinə verilirdi.
Bu dövrdə Qambay Verdiyev günün birinci yarısını arxa cəbhədə müdafiə sahəsindəki mühəndis məsələlərini həll edir, günün ikinci yarısını isə xüsusi hərbi bölmənin komandiri kimi ön cəbhə üçün atıcı snayperlər hazırlayaraq Maxaçqalada formalaşan cəbhəyə gedən hərbi hissələrə təhvil verirdi. Qambay Verdiyevin həmin illərdəki fəaliyyəti bir neçə SSRİ-nin hərbi medalları ilə qiymətləndirilmişdir.

Müharibədən sonrakı dövrdə Gəncə şəhərində tikinti işləri tədricən yenidən vüsət alır. Bu dövrə aid şəhər üçün qeyri ənənəvi olan memorial qurğular diqqəti cəlb edir. Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə fərdi layihə əsasında Qambay Verdiyevin rəhbərliyi altında möhtəşəm məqbərə ucalmışdır. Onun digər peşakar nailiyyəti 1947-ci ildə dahi Nizami Gəncəvinin memarlar S.Dadaşov və M.Hüseynovun layihəsi əsasında ucaldılan monumental abidəsidir. Bu abidə milli memarlığımızın incisi olaraq SSRİ-nin Stalin mükafatına layiq görülmüşdür.
1951-ci ildə Gəncə vilayəti yaradılır və şəhər vilayət mərkəzinə çevrilir. Bununla əlaqədar şəhərdə tikinti və abadlıq işləri intensiv surətlə inkişaf etməyə başlayır. Yeni tikinti müəssisələri yaradılır, iri müəssisələrdən birinə, 2 saylı Tikinti-Quraşdırma İdarəsinə məhz Verdiyev Qambay Yusif oğlu rəis təyin edilir.
Həmin illərdə Qambay Verdiyevin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaşayış, tədris, uşaq və mədəni-məişət, inzibati və ictimai təyinatlı binalar ucaldılır, ən məsuliyyətli, tanınmış memarların fərdi layihələri ilə tikilən binaların inşası yenə də Qambay Verdiyevə etibar edilirdi. Bu binalar şəhərin görkəmini dəyişərək ona yeni gözəllik verirdi. Buna misal olaraq şəhərin mərkəzi meydanının əsas memarlıq ansamblını formalaşdıran möhtəşəm binaları göstərmək yerinə düşərdi. Həmin meydanı bəzəyən İnzibati bina (memar A.İsmaylov və F.Leontyeva), Gəncə mehmanxanası, Mərkəzi Bazar (memar S.Əmirov), Nizami adına Kino-Teatr (memar S.Əmirov və L.Qasımova), mərkəzi istirahət parkındakı Kino-Konsert zalı məhz Qambay Verdiyevin rəhbərliyi ilə tikilən binalardır.
50-ci illərin sonunda ABŞ-la SSRİ arasında Nüvə müharibəsi xofu ölkəni bürüdüyü zamanda nüvə hücumundan qorunma məqsədi ilə Gəncədə xüsusi təyinatli yeraltı bunkerin tikintisinə başlanıldı. SSRİ Müdafiə Nazirliyinin sifarişi, SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin nəzarəti altında inşa olunan bu mühüm və mürəkkəb hərbi obyektin tikilməsi Qambay Verdiyevə etibar olundu. Bunker vaxtından əvvəl, layihəyə tam uyğun və yüksək keyfiyyətlə təhvil verilmişdir.
1955-ci ildə Qambay Verdiyev Kirovabad Neft Texnikumunun bazasında yaradılan İnşaat Texnikumuna müdir təyin olunur. Həmin vaxt texnikumda cəmi 30 nəfərlik 2 qrup inşaat ixtisası üzrə təhsil alırdı. Texnikum Şah Abbas Karvansarasının az bir hissəsində yerləşirdi. Təbii ki, lazımı şəraitin olmaması şəhərin inşaatçı mütəxəssislərə artan tələbatını ödəmirdi və texnikumun inkişafına imkan vermirdi.
Qambay Verdiyev ilk növbədə Şah Abbas Karvansarasının yarısını tutan kiçik kustar emalatxanaların və sexlərin başqa yerə köçürülməsinə nail oldu və boşalan sahələr təmir olunaraq tədris otaqlarına çevrildi. Ərazi məişət tullantılarından təmizlənərək abadlaşdırıldı.
Yenidənqurma işlərinin aparılması, müəllim heyətinin savadlı və bacarıqlı mütəxəssislər hesabına gücləndirilməsi nəticəsində texnikumda təhsil alan tələbələrin sayı 10 dəfə artdı. Lakin Qambay müəllim və onun ətrafında topladığı güclü kollektiv hesab edirdilər ki, qədim Şah Abbas Karvansarası gündüz, axşam və qiyabi şöbədə oxuyan tələbələrin tələblərini ödəyə bilmir, texnikumun inkişafını, yeni ixtisasların açılmasını məhdudlaşdırır. Və 1963 -cü ildə tələbə şəhərciyinin layihəsi hazırlanır, lakin tikinti üçün vəsaitin, torpaq sahəsinin ayrılması üçün icazə verilməsi müşgül məsələyə dönür. Yalnız Qambay Verdiyevin Respublika yığıncaqlarından birində o vaxt ki, Nazirlər Sovetinin sədri Ənvər Alixanovun qarşısında cəsarətli çıxışından sonra tikintinin başlanmasına 1966-cı ildə icazə verilir.
1970-ci ildə Azərbaycanda ali məktəblərin belə həsəd apardığı 3000 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş tələbə şəhərciyinin açılışı olur.
Şəhərcik yeni müasir tədris və təsərrüfat avadanlıqları ilə təchiz olunur, yeni ixtisaslar açılır-mülki-sənaye tikintisi, avtomobil yollarının tikintisi və istismarı, memarlıq, şəhərlərin yaşıllaşdırılması, hidrotexniki tikinti, qaz təsərrüfatı və s., cəmi 12 ixtisas üzrə ildə 1300 nəfər tələbə qəbul olunurdu. Respublikanın ən iri texnikumu adını yiyələnərək digər texnikumların təcrübə mərkəzinə çevrilib-Kirovabad Baza-İnşaat Texnikumu statusunu qazanır.
Həmçinin Qambay Verdiyevin rəhbərliyi altında yaradılan və fəaliyyət göstərən Memarlıq-Konstruktor və Smeta Bürosu Gəncə və ətraf rayonlarda aparılan tikinti, rekonstruksiya və abadlıq işləri üçün layihələr və smetalar tərtib edirdi. Bunların əsasında misal üçün, o zamanlar əhali arasında «İsti təndir çörəyi» kimi məhşurlaşan və şəhərin müxtəlif yerlərində inşa olunan mini fabrikləri və bir çox başqa layihələri misal göstərmək olar.

(Qambay Verdiyev və ömür-gün yoldaşı Balaxanım Pişnamaz-zadə)

Qambay Verdiyev tədris, idman, mədəni-kütləvi işlər, hərbi vətənpərvərlik işlərində qazanılan uğurlara görə şöhrəti SSRİ məkanına yayılır. Dəfələrlə Ümumittifaq müsabiqələrin və yarışların qalibi çıxaraq orden və medallara, diplomlara layiq görülmüşdür. Bunların sırasında Azərbaycan KP MK-nin keçici bayraqları, SSRİ Təhsil Nazirliyinin Bayrağını, SSRİ Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri Sərgisinin Qızıl və Gümüş medalları və bir çox digər mükafatları göstərmək olar.
Qambay Verdiyevin 33 illik fəaliyyəti zamanı ərzində 25 mindən çox mütəxəssis hazırlanaraq bütün keçmiş SSRİ ərazisində fəaliyyət göstəriblər.
1952-ci ildən 1987-ci ilə kimi Qambay müəllim keçmiş Kirovabad şəhər Sovetinin deputatı seçilərək, həmin sovetin Tikinti və Abadlaşdırma üzrə Daimi Komissiyasının sədri vəzifəsində doğma şəhərimizin inkişafında mühüm işlər görmüşdür.

Qambay Yusif oğlu Verdiyev 2011-ci ilin aprel ayının 2-də 99 yaşında vəfat etmişdir. Qəbri Gəncənin Səbiskar qəbristanlığındadır.

(Məqalədə Qambay Verdiyevin fəaliyyətinin əsas məqamları öz əksini tapmışdır).

 

Gəncəm hey !

E-mail Çap PDF

Sözləri: Əhməd Cavad

 


AXTARIŞ

GİRİŞ

Paylaş


© 2011 - 2013. Hər hansı bir məlumatı, materialı və fotoşəkili administrasiyanın icazəsi olmadan istifadə etmək qeyri-qanuni hesab ediləcək və Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına əsasən cəzalandırılacaqdır.
ankara escort